Pages

Friday, February 13, 2009

ชนแล้วแยก..แลกใบเคลม

ชนแล้วแยก...แลกใบเคลม

 • ไม่ต้องรอประกันภัย
 • รถที่ชนกันเป็นรถที่มีประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ
 • ตกลงกันได้ในที่เกิดเหตุ
 • กรอกรายละเอียดในใบเคลมของตน แล้วแลกเปลี่ยนกัน
 • แยกย้ายได้ทันที ที่มีปัญหา

"ใบเคลม" หรือ ใบยืนยันการเกิดเหตุ(Claim Form)จะแนบอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โปรดเก็บ ใบยืนยันการเกิดเหตุ ไว้ในรถ เพื่อใช้แลกเปลี่ยนกับอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สุภาภัทร แอสชัวร์รันซ์ ข้อมูลคร่าว ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ แบบนี้ล้วนมีความหมายเมื่อเกิดเหตุจะลดความปวดหัวได้บ้าง

วิธีการใช้ใบยืนยันการเกิดเหตุ (Claim Form)

 1. แสดงเอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุ(Claim Form) และ สอบถามอีกฝ่ายหนึ่งว่ามีเอกสารลักษณะเดียวกันกับท่านหรือ ไม่ หากมีให้ดำเนินการในข้อต่อไปหากไม่มีให้ติดต่อ สุภาภัทร แอสชัวร์รันซ์ (+66(0)878330089) ที่อยู่:29/41 หมู่ 5 ,หนองปรือ,บางละมุง,ชลบุรี,20150
 2. ตรวจหมายเลขทะเบียนรถในเอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุของอีกฝ่ายว่าตรงกับหมายเลขทะเบียนรถของเขาหรือไม่ หารไม่ตรงให้ติดต่อกับ บริษัท ประกันภัย ของคู่กรณ๊ และ หรือ ติดต่อ สุภาภัทร แอสชัวร์รันซ์ หากตรงให้ดำเนินการในข้อต่อไป
 3. กรแกรายละเอียดลงในเอกสารของตนในส่วนที่ 2 ของเอกสาร และ บันทึกรายการความเสียหายของท่าน และ รถคู่กรณีให้ตรงกันทั้งสองฝ่ายในส่วนที่ 3 และ ส่วนที่ 4
 4. ให้ผู้ขับขี่ลงลายมือชื่อในเอกสารของตนและของอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าท่านเป็นฝ่ายถูกให้ทำเครื่องหมายหน้าคำว่า"ฝ่ายถูก" ถ้าท่านเป็นฝ่ายผิดให้ทำเครื่องหมายหน้าคำว่า "ฝ่ายผิด"หรือ หากประมาทร่วมให้ทำเครื่องหมายหน้าคำว่า "ประมาทร่วม"หากไม่ทราบว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดให้ถือความเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเป็นเกณฑ์
 5. แลกเอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุกับอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วจึงนำเอกสารที่ได้รับไปติดต่อ บริษัท ประกันภัยของท่าน( สุภาภัทร แอสชัวร์รันซ์) (+66(0)878330089) ที่อยู๋:29/41 หมู่ 5 ,หนองปรือ,บางละมุง,ชลบุรี,20150.ภายใน 7 วัน เพื่อแจ้งอุบัติเหตุเป็นลายลักษณ์อักษร และ เพื่อคุ้มครองสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก่อนนำรถเข้ารับการซ่อมต่อไป
 6. กรณีรถของท่านเป็นประกันภัยประเภท 2 หรือประเภท 3 และ ท่านเป็นฝ่านถูก ให้นำเอกสารของอีกฝ่ายติดต่อ บริษัทประกันภัยฝ่ายผิด เพื่อดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายภายใน 7 วัน ต่อไป
 7. ขอรับเอกสาร"ใบยืนยันการเกิดเหตุ (Claim Form)" ใหม่จาก สุภาภัทร แอสชัวร์รันซ์ (+66(0)878330089) ที่อยู่:29/41 ,หมู่ 5,หนองปรือ,บางละมุง,ชลบุรี,20150.

Personal Accident Insurance (กรมธรรพ์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล)

ให้ความคุ้มครองแก่ท่านตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งใดสำหรับการเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซด์ และเงินจุนเจือรายสัปดาห์ สำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล รายเดี่ยวเท่านั้น

บุคคลใดก็ตามที่มีอายุระหว่าง 16 ปี - 65 ปี ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น ทหาร หรือ ตำรวจ สามารถซื้อประกัน Personal Accident Insurance ได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์หรือตรวจสุขภาพแต่อย่างไร

สุภาภัทร แอสชัวร์รันซ์ เพอร์ซันนัลแคร์ สำหรับรายเดี่ยวนั้น เบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันไปตามชั้นอาชีพ และ สำหรับ สุภาภัทร แอสชัวร์รันซ์ เพอร์ซันนัลแคร์ สำหรับกลุ่ม ท่านจะได้รับส่วนลดกลุ่มตั้ง 10% - 25 % ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เอาประกันภัยในกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ข้างล่าง:-

 1. ชั้นอาชีพ ที่ 1
 2. ชั้นอาชีพ ที่ 2
 3. ชั้นอาชีพ ที่ 3
 4. สุภาภัทร แอสชัวร์รันซ์ เพอร์ซันนัล แคร์ (ตารางส่วนลด)

การใช้ชีวิตในปัจจุบันล้วนมีความเสี่ยงสูงทั้งทางตรง และ ทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจำ หรือ เจ้าของกิจการ ก็ล้วนมีความเสี่ยงส่วนบุคคลที่ต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยกันทั้งนั้น การประกันภัย จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะลดภาระความเสี่ยงของชีวิตได้ส่วนหนึ่ง ขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ช่วยลดความเสี่ยงภัยในชีวิต และ ทรัพย์สินของคุณ ด้วยความปราถนาดี จาก ผู้บริหาร "สุภาภัทร แอสชัวร์รันซ์" โดย คุณ สุกิจ บุญปก

 • โทร:+66(0)878330089
 • ที่อยู่:29/41 หมู่ 5,หนองปรือ,บางละมุง,ชลบุรี,20150
 • e-mail:bpeter.p2@gmail.com
 • web-site:http://www.suphaphat.blogspot.com/

http://www.pattayaiam.com/

http://www.pattayavariety.blogspot.com/

http://www.pattayaorganize.blogspot.com/

http://www.herodc.blogspot.com/

สวัสดีครับ

สุกิจ บุญปก

ผู้จัดการ สุภาภัทร แอสชัวร์รันซ์

No comments: