Pages

Sunday, February 22, 2009

มาตรการควบคุมและตรวจจับ

การตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
 • ปัจจุบันมีวิธีการตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดได้ 3 วิธีหลัก ๆ คือ
 1. ทางลมหายใจ โดยการเป่าลมออกจากปากเข้าไปในเครื่องตรวจตัวเลขที่อยู่บนเครื่องจะบอกระดับแอลกอฮอล์เป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
 2. ทางเลือดโดยตรง
 3. ทางปัสสาวะในประเทศไทยได้กำหนดมาตรการในการตรวจจับผู้ขับขี่ที่เมาสุรา โดยถือเอาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เป็นผู้ขับขี่ที่เมาสุราและมีความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

บริษัท สุภาภัทร จำกัด

 • ให้การบริการทางด้านการประกันวินาศภัย ดังต่อไปนี้
 1. ประกันอัคคีภัย - บ้านที่อยู่อาศัย และ ธุรกิจร้านค้า
 2. ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด - บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจร้านค้า และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง
 3. ประกันภัยรถยนต์ - การประกันภัยตาม พ.ร.บ. การประกันภัยประเภทหนึ่ง และ การประกันภัยประเภท สาม
 4. ประกันภัยอุบัติเหตุ และ การเดินทาง
 5. ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย - ส่วนบุคคล ต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการดำเนินธุรกิจและ สินค้า สวัสดิการลูกจ้างและความรับผิดชอบของนายจ้าง สำหรับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริษัท
 6. การประกันภัยทางทะเล - การขนส่งสินค้า เรือสำราญ
 7. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด - การประกันภัยการลักทรัพย์ การประกันเงิน การประกันความซื่อสัตย์ การประกันเครื่องจักร การประกันหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน การประกันภัยการก่อสร้าง การประกันภัยอุปกรณ์ไฟฟ้า การประกันภัยกระจก การประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

ทาง บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ดูแลความเสี่ยงแก่ทรัพย์สินต่าง ๆของท่านไม่มากก็น้อย หากสนใจแผน"ประกันวินาศภัย"ตัวได้ที่ทาง บริษัทฯได้กล่าวมาติดต่อ

คุณ สุกิจ บุญปก

(ผู้จัดการ บริษัท สุภาภัทร จำกัด)

 • โทร:+66(0)878330089,(0)871394868 ทุกวัน (0830-1730)
 • e-mail:bpeter.p2@gmail.com
 • ที่อยู่:29/41 หมู่ 5,ซ.เนินพลับหวาน,หนองปรือ,บางละมุง,ชลบุรี,20150

ใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ ที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม web-log ของ บริษัท สุภาภัทร จำกัด สวัสดีครับ
No comments: